Kakek-berdoa

Ucapan mu adalah doa mu

Ada peribahasa ‘mulut mu adalah harimau‘ mu yang kemudian dimodernkan menjadi ‘tweet mu adalah harimau mu‘ yang kurang lebih mengandung arti agar kita berhati-hati dengan segala ucapan kita. Saya sendiri lebih tenang bila mengucapkan ucapan (mulut) mu adalah doa mu.

Hal tersebut terjadi lagi ketika kemarin ada teman kantor yang istrinya baru melahirkan setelah mereka menikah lebih dari 3 tahun. Usut punya usut, ternyata dia mengakui kalau dia pernah berucap:

“saya akan punya anak ketika berumur 30 tahun”.

Dikabulkan! Tahun ini dia sudah menginjak umur 30 tahun. Saat mengucapkannya pun bukan dalam keadaan setelah sholat atau ibadah lain, dia berucap ya dengan santai, saat ngobrol dengan teman-teman yang lain. Mengucapkannya pun sebelum menikah 🙂

Saya sendiri juga punya pengalaman seperti itu, salah satunya ketika akan EBTANAS SMP.

kakak saya berpesan: “Buruan belajar sana, jangan main saja. Katanya mau masuk SMA yang sama dengan kakak”

“emang brapa kak nilai yang dibutuhin buat masuk”

“brapa ya, mungkin kalo sekarang sekitar 41. biar aman, setidaknya kamu harus bisa nilai 43.”

“siap, nanti nilai saya 45”

Dan yang terjadi adalah benar, nilai saya 45,10. 🙂

How to speak?

Speak straight – QS, 33:70

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar

Speak justice – QS, 6:152

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Speak kindly – QS, 2:83

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Speak politely – QS, 17:53

Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Speak fairly – QS, 17:28

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

Speak graciously – QS, 17:23

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Speak gently – QS, 20:43-44

Pergilah kamu berdua kepada Fir´aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.

Speak not vain – QS, 23:3

dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *